Loppersum, het Groene Hart van Groningen
Home » Subsidies

 ---------------------------------------------------------------------------

Subsidies

 

Verdeling subsidie Jeugd- en Jongerenwerk en het algemene dorpenbudget:

ook voor dit jaar kunt u weer een activiteit aanmelden bij het secretariaat.

 

Het dorpenbudget is ingesteld vanuit de gedachte een extra stimulans te geven aan het ontwikkelen van ideeën en initiatieven vanuit het dorp zelf, de betrokkenheid en
verantwoordelijkheid voor de eigen dorps- en leefomgeving verder te verhogen en de gemeenschapszin in het dorp te ondersteunen.
 
Bestemmingen zijn onder andere speeltuinwerk, 4-meiherdenking, administratie en beheerskosten VDL (in plaats van contributie-inning).
  
De subsidie voor Jeugd- en Jongerenwerk is bedoeld voor activiteiten voor de leeftijdsgroep van 4 t/m 16 jaar. Dit kan spel of entertainment zijn.
Deze dienen voor alle kinderen uit dorp toegankelijk te zijn.
In plaats van een subsidiebedrag kan ook een garantie verstrekt worden, bij onzekerheden van kosten of opbrengsten in de begroting.
Aanvragen dienen te zijn voorzien van een duidelijke omschrijving en een eenvoudige begroting met een staat van inkomsten en uitgaven.
 
De afgelopen jaren is onder andere een bijdrage of een garantie verstrekt aan speelweek Bonkhörn, Oranje Comité, Paaseieren zoeken Westhoek/Ons Buurtje, SportReal, Zoutwaterbad, Sinterklaascomissie, Sappho-jeugd, Straat-/Buitenspeeldag, enz. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------