Loppersum, het Groene Hart van Groningen
Home » Aardbevingen

 ---------------------------------------------------------------------------

Aardbevingen

Er zijn diverse instanties en belangengroepen die zich bezig houden met de problematiek van de aardbevingen.

 

Vereniging Groninger Dorpen.

 

 We zijn sinds 2 nov 2010 lid van de Groninger BodemBeweging

 

 

Groninger Gasberaad

Het Groninger Gasberaad is onderdeel van de Maatschappelijke Stuurgroep. De Nationaal Coördinator Groningen vraagt advies aan deze stuurgroep over te nemen beleidsbesluiten.

In de Maatschappelijke Stuurgroep zit naast het Gasberaad ook de Groninger Bodembeweging. Voorzitter is Jan Kamminga. Binnenkort beslist de stuurgroep of de vergaderingen via livestream zullen worden uitgezonden.

Op de site van het gasberaad vindt u ook Stut en Steun -onafhankelijke hulp bij mijnbouwschade.

 

Het Loket Leefbaarheid ondersteunt leefbaarheidsinitiatieven in het aardbevingsgebied (gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum). 

 

Centrum Veilig Wonen is de advies- en uitvoeringsorganisatie op het terrein van het herstellen van aardbevingsschade en het inspecteren en versterken van woningen en gebouwen in het gebied van het Groninger gasveld. Het is het officieel aanspreekpunt.

 

Lokaal versterkingspunt

Om de bewoners goed te kunnen begeleiden tijdens het proces van bouwkundig versterken en inspecties, heeft de NCG lokale versterkingspunten geopend. De inwoners worden begeleid in het traject van inspecties en versterking van hun woning. CVW voert de inspecties uit onder regie van NCG. Op basis van de inspecties wordt berekend of de woning versterkt moet worden en wat erdan moet gebeuren om de woning veilig te maken. Deze resultaten bespreekt de NCG met de betrokken bewoners. Dit resulteert uiteindelijk in een gebiedsversterkingsplan. Op dit moment is er in het dorp Loppersum één versterkingspunt: Hogestraat 2, Loppersum (088-0414472; info@versterkingspuntloppersum.nl).

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------